Toksykologia

Toksykologia to nauka interdyscyplinarna wyodrębniona z biologii, chemii, medycyny, medycyny weterynaryjnej, farmakologii i innych dziedzin. Dzieli się ją umownie na toksykologię teoretyczną i toksykologię stosowaną.

Toksykologia zajmuje się badaniem własności czynników toksycznych i negatywnymi skutkami ich oddziaływania na organizm. Takimi własnościami są na przykład:

toksyczność – bezpośrednie wywoływanie objawów chorobowych
mutagenność – powodowanie zmian genetycznych
kancerogenność – powodowanie zmian nowotworowych
teratogenność – powodowanie wad rozwojowych płodu
alergogenność – wywoływanie alergii.

Wiedza z dziedziny toksykologii jest powszechnie wykorzystywana przez lekarzy z dziedziny medycyny sądowej oraz lekarzy weterynarii wyspecjalizowanych w weterynarii sądowej.

Toksykologię dzieli się na:

toksykologię ogólną – zajmuje się definiowaniem podstawowych pojęć
toksykologię szczegółową – bada i opisuje trucizny
toksykologię doświadczalną – opracowuje modele badawcze i zajmuje się śledzeniem losu trucizn w organizmie.