Informacja

Wszelkie treści zawarte w serwisie prowadzonym pod adresem lekarzetotu.pl mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny i w żadnym przypadku nie mogą być interpretowane, lub traktowane jak porada, konsultacja lub diagnoza lekarza. Nie są one również podstawą do przeprowadzenia ich dzięki serwisowi. W żadnym przypadku treści te nie zastępują porady lekarskiej. Dlatego też konsultuj się z lekarzem, zanim zdecydujesz się na podjęcie danej terapii. Pamiętaj, że uzyskane informacje mogą stanowić co najwyżej impuls do tego, aby skonsultować się ze specjalistą, gdyż jedynie do lekarza należą konkretne decyzje dotyczące leczenia.

 

Obrazy pochodzą z witryny internetowej Pixabay.com

Obrazy pochodzą z witryny internetowej Pexels.com

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons