Patologia

Patologia to nauka będąca dziedziną medycyny, zajmująca się badaniem przyczyn, mechanizmów powstawania i rozwoju, a także skutków chorób. W Europie Środkowej wyróżnia się wewnątrz niej patomorfologię (anatomię patologiczną), zajmującą się zmianami morfologicznymi komórek, narządów i tkanek oraz patofizjologię (fizjologię patologiczną), zajmującą się chorobowymi zmianami czynnościowymi; w krajach anglosaskich natomiast anatomię patologiczną i patologię kliniczną. Słowo patologia może oznaczać też stan chorobowy, w ogólniejszym znaczeniu nieprawidłowość (również w odniesieniu do zjawisk występujących w życiu społecznym).

Patologia rozumiana jako nauka bada etiologię, patogenezę, zmiany morfologiczne i zmiany czynnościowe w przebiegu chorób. W miarę rozwoju tych badań powstały bardziej szczegółowe działy:

histopatologia
immunopatologia
logopatologia
neuropatologia
osteopatologia
psychopatologia
patologia seksualna
patologia społeczna
patofizjologia
patomorfologia
patologia zwierząt
anatomia patologiczna zwierząt
histopatologia zwierząt
patofizjologia zwierząt
patomorfologia zwierząt
fitopatologia