Okulista

Okulistyka

Okulistyka to dziedzina medycyny zajmująca się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób oczu. Według historyków indyjskich pierwsze operacje okulistyczne wykonywano już 4,5 tys. lat p.n.e. Jest to teza sporna, z uwagi na brak źródeł. Pierwszą pisemną wzmiankę o operacji okulistycznej zawiera Kodeks Hammurabiego, w którym paragraf 215 opisuje operację usunięcia ropnia worka łzowego. Pionierem operacji na…

Neurolog

Neurologia

Neurologia to dziedzina medycyny zajmująca się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego. Neurologia i psychiatria są dziedzinami pokrewnymi, a niektóre choroby są domeną zarówno neurologa jak i psychiatry. Neurologia zajmuje się głównie schorzeniami, których podłożem jest proces uszkadzający układ nerwowy, a psychiatria z kolei zajmuje się głównie chorobami, których…

Neurochirurg

Neurochirurgia

Neurochirurgia to dziedzina medycyny zajmująca się diagnostyką i leczeniem operacyjnym chorób układu nerwowego. W obszarze zainteresowania neurochirurgii znajdują się: mózgowie, rdzeń kręgowy, nerwy obwodowe oraz układ naczyniowy, zaopatrujący te struktury. W różnych krajach istnieją różne uwarunkowania prawne co do indywidualnego praktykowania neurochirurgii oraz odmienne programy kształcenia przyszłych neurochirurgów. Neurochirurg To lekarz medycyny zajmujący się diagnostyką,…

Neonatolog

Neonatologia

Neonatologia to dziedzina medycyny zajmująca się diagnostyką i leczeniem chorób dzieci w okresie prenatalnym i noworodkowym (w tym wcześniaków), a także opieką nad noworodkami zdrowymi – ocena prawidłowości rozwoju, rozwiązywanie problemów z laktacją i karmieniem piersią. W Polsce neonatologia jest jedną ze specjalizacji lekarskich. Neonatolog To lekarz specjalizujący się w profilaktyce, diagnozowaniu i leczeniu chorób…

Nefrolog

Nefrologia

Nefrologia to dziedzina medycyny zajmująca się diagnostyką, leczeniem niechirurgicznym (w odróżnieniu od urologii) i profilaktyką chorób nerek i dróg moczowych. W Polsce lekarze nefrolodzy są szkoleni w ramach dwóch specjalizacji: nefrologia i nefrologia dziecięca. Nefrolog To lekarz specjalista zajmujący się przede wszystkim chorobami – diagnozowaniem i leczeniem nerek i układu moczowego. Pacjentami lekarzy nefrologów najczęściej…

Logopeda

Logopedia

Logopedia to nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie – logopedia ogólna, a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy = logopedia specjalna. Obecnie obowiązujące definicje logopedii mówią, że jest ona „nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej…

Lekarz sportowy

Medycyna sportowa

Medycyna sportowa (medycyna aktywności ruchowej) – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy lekarskiej, obejmującą całość procesów dokonujących się w organizmie człowieka pod wpływem aktywności fizycznej lub jej braku. Jej zadaniem jest sprawowanie opieki medycznej nad człowiekiem aktywnym ruchowo (zdrowym, jak i chorym, we wszystkich okresach życia). Zajmuje się nie tylko zawodnikami sportowymi, ale wszystkimi osobami aktywnymi fizycznie oraz…