Fizjoterapia

Fizjoterapeuta

Fizjoterapia to usługi świadczone przez fizjoterapeutów osobom i populacjom w celu rozwijania, utrzymywania i przywracania ich maksymalnej sprawności oraz poprawy funkcjonowania przez całe życie. Usługi te są świadczone w sytuacjach, w których ruch i funkcja są zagrożone przez proces starzenia się, urazy, ból, choroby, zaburzenia, warunki lub czynniki środowiskowe, i przy zrozumieniu, że funkcjonalny ruch ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia.

Fizjoterapeuta to samodzielny zawód medyczny, absolwent 4-letnich podyplomowych studiów specjalizacyjnych (specjalista fizjoterapii), studiów magisterskich lub licencjackich o kierunku rehabilitacja ruchowa lub fizjoterapia (różnice w kompetencjach). Część fizjoterapeutów posiada również dodatkowo stopnie naukowe (doktor, doktor habilitowany) lub tytuł naukowy (profesor). W Polsce fizjoterapeuta jest samodzielnym zawodem medycznym.

Prawo posługiwania się tytułem zawodowym fizjoterapeuta przysługuje osobie posiadającej prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Tytuły zawodowe fizjoterapeutów to:
technik fizjoterapii,
licencjat fizjoterapii,
magister fizjoterapii.