Farmakologia

Farmakolog

Farmakologia to dziedzina medycyny i farmacji; nauka o działaniu leków, czyli mechanizmach ich działania na organizm, oraz skutkach tego działania. Jako nauka zajmującą się najważniejszym aspektem leków, bywa czasami mylona z samą farmacją – czyli dziedziną wiedzy nadrzędną w stosunku do wszystkich zagadnień dotyczących leków.

Farmakologia w rzeczywistości, zajmuje się budową i właściwościami substancji chemicznych, które w określonych sytuacjach mają pozytywny wpływ na organizm, chemicznymi i biologicznymi mechanizmami działania tych substancji, reakcjami organizmów na te substancje, możliwościami zastosowań praktycznych w celu leczenia chorób lub ich zapobiegania, działaniami ubocznymi i możliwościami ich uniknięcia.

Farmakologia kliniczna to dział farmakologii zajmujący się oddziaływaniem leków na organizm człowieka. W Polsce farmakologia kliniczna jest jedną ze specjalizacji lekarskich.

Farmakolog – To specjalista zajmujący się badaniem leków pod kątem optymalnego dawkowania i ochrony przed negatywnymi skutkami ich stosowania