Chirurgia

Chirurg

Chirurgia to dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym. Jest nauką nadrzędną i zawiera wiele podspecjalności. Sama nazwa chirurgia identyfikowana jest z dziedziną o nazwie chirurgia ogólna. Jest to kliniczna dziedzina medycyny. Oprócz chirurgii zabiegowej istnieje jednak szeroki zakres chirurgii zachowawczej.

Część ogólna dotyczy ogólnych zasad gojenia ran, zakażeń, przetaczania krwi, żywienia, regulacji gospodarki elektrolitowej organizmu, postępowania przed- i pooperacyjnego, zasad doraźnej pomocy w stanach zagrożenia życia, ogólnych zasad techniki operacyjnej.

Część szczegółowa obejmuje działy narządowe jak:
chirurgia klatki piersiowej
chirurgia naczyniowa
chirurgia sercowo-naczyniowa
chirurgia układu nerwowego
urologia
chirurgia szczękowo-twarzowa
chirurgia stomatologiczna
oraz szczególne działy jak:

chirurgia onkologiczna
chirurgia urazowa
ortopedia.

Chirurg – To lekarz który zajmuje się leczeniem różnych chorób w sposób operacyjny. Jest to specjalista, który przeprowadza zabiegi i operacje różnych narządów.