Fascykulacja

Fascykulacja, inaczej drżenie pęczkowe to błyskawiczne, drobne skurcze grup włókienek mięśniowych. Proces ten dotyka samą komórkę nerwową i pojawia się, jeżeli jest uszkodzone samo ciało komórki nerwowej.

Jest jednym z głównych objawów uszkodzenia neuronu ruchowego obwodowego. Przyczyną jest powoli toczący się proces zwyrodnieniowy.

Objaw Franceschettiego

Objaw Franceschettiego, zwany także objawem palcowo-ocznym, polega na uciskaniu przez niemowlę pięścią lub kciukami gałek ocznych. Występuje u dzieci niewidzących.

Objaw jako pierwszy opisał Theodor Leber w roku 1877, ale dokładny jego opis i termin „objaw palcowo-oczny” podał dopiero szwajcarski okulista Adolphe Franceschetti (1896-1968) w 1939 roku.

Fotopsja

Fotopsja to objaw polegający na postrzeganiu błysków światła powstających w oczach lub w układzie nerwowym oraz na skutek pobudzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego bodźcem innym niż światło.

Najczęściej wiąże się z tylnym odwarstwieniem ciała szklistego, migreną z aurą, aurą migrenową bez bólów głowy, odwarstwieniem siatkówki, zawałem płata potylicznego i deprywacją sensoryczną, tzw. halucynacje oftalmopatyczne.

Fekaluria

Fekaluria to objaw kliniczny, polegający na obecności cząstek kału w moczu.

Pojawienie się kału w moczu jest możliwe w przypadku wystąpienia połączenia światła przewodu pokarmowego i układu moczowego, do którego dochodzi w wyniku wytworzenia przetoki.

Do wystąpienia przetok pomiędzy światłem jelita grubego a światłem pęcherza moczowego dochodzi w przypadku następujących jednostek chorobowych:

uchyłki okrężnicy lub uchyłek pęcherza moczowego w przypadku wystąpienia ich stanu zapalnego i perforacji
choroba Hirschsprunga
zapalenie wyrostka robaczkowego z wytworzeniem ropnia okołowyrostkowego i jego perforacji
choroba Crohna
nowotwory jelita grubego lub pęcherza moczowego
swoiste procesy zapalne w przebiegu
gruźlicy
kiły
promienicy
po zabiegach operacyjnych w obrębie krocza oraz po zabiegach endoskopowych (cystoskopia, kolonoskopia)
po urazach (rany kłute, postrzałowe, złamania miednicy)
stany po radioterapii i brachyterapii
wady rozwojowe układu moczowego lub pokarmowego
zapalenie uchyłka Meckela

Objaw Fageta

Objaw Fageta to objaw spotykany w przebiegu żółtej gorączki i duru brzusznego: po nagłym początku choroby z gorączką do około 40 °C i znacznym przyspieszeniem tętna, drugiego dnia choroby, przy trwającej gorączce, tętno zwalnia.

Objaw Ewarta

Objaw Ewarta to objaw chorobowy opisany przez Williama Ewarta, świadczący o obecności płynu w worku osierdziowym.

Objaw Ewarta bada się, opukując klatkę piersiową pacjenta – gdy poniżej kąta łopatki lewej pojawia się pas stłumienia (powstały z ucisku podstawy płuca prawego przez płyn w worku osierdziowym), to objaw jest dodatni. Obecnie, dzięki postępowi metod diagnostycznych, objaw ten stracił na znaczeniu.