Objaw Franceschettiego

Objaw Franceschettiego, zwany także objawem palcowo-ocznym, polega na uciskaniu przez niemowlę pięścią lub kciukami gałek ocznych. Występuje u dzieci niewidzących.

Objaw jako pierwszy opisał Theodor Leber w roku 1877, ale dokładny jego opis i termin „objaw palcowo-oczny” podał dopiero szwajcarski okulista Adolphe Franceschetti (1896-1968) w 1939 roku.