Objaw Ewarta

Objaw Ewarta to objaw chorobowy opisany przez Williama Ewarta, świadczący o obecności płynu w worku osierdziowym.

Objaw Ewarta bada się, opukując klatkę piersiową pacjenta – gdy poniżej kąta łopatki lewej pojawia się pas stłumienia (powstały z ucisku podstawy płuca prawego przez płyn w worku osierdziowym), to objaw jest dodatni. Obecnie, dzięki postępowi metod diagnostycznych, objaw ten stracił na znaczeniu.