Fekaluria

Fekaluria to objaw kliniczny, polegający na obecności cząstek kału w moczu.

Pojawienie się kału w moczu jest możliwe w przypadku wystąpienia połączenia światła przewodu pokarmowego i układu moczowego, do którego dochodzi w wyniku wytworzenia przetoki.

Do wystąpienia przetok pomiędzy światłem jelita grubego a światłem pęcherza moczowego dochodzi w przypadku następujących jednostek chorobowych:

uchyłki okrężnicy lub uchyłek pęcherza moczowego w przypadku wystąpienia ich stanu zapalnego i perforacji
choroba Hirschsprunga
zapalenie wyrostka robaczkowego z wytworzeniem ropnia okołowyrostkowego i jego perforacji
choroba Crohna
nowotwory jelita grubego lub pęcherza moczowego
swoiste procesy zapalne w przebiegu
gruźlicy
kiły
promienicy
po zabiegach operacyjnych w obrębie krocza oraz po zabiegach endoskopowych (cystoskopia, kolonoskopia)
po urazach (rany kłute, postrzałowe, złamania miednicy)
stany po radioterapii i brachyterapii
wady rozwojowe układu moczowego lub pokarmowego
zapalenie uchyłka Meckela