Epidemiologia

Epidemiologia

Epidemiologia to badanie występowania i rozmieszczenia stanów lub zdarzeń związanych ze zdrowiem w określonych populacjach oraz wpływu czynników wpływających na stan zdrowia, a także zastosowanie tej wiedzy do kontrolowania problemów zdrowotnych. Epidemiologia bada wpływ czynników środowiskowych oraz warunków występowania epidemii spowodowanych chorobami w określonej populacji, wpływających na stan jej zdrowie. Może dotyczyć chorób ludzi, innych zwierząt lub roślin.

Cele tej nauki w zakresie dotyczącym ludzi osiąga się przez badanie:

rozpowszechnienia chorób, czyli częstości występowania i rozmieszczenia chorób w danej populacji ludzkiej
rozpowszechnienia inwalidztw i ich przyczyn
rozpowszechnienia zgonów i ich przyczyn.

Miary epidemiologiczne. Zdobywa te informacje przez pomiar:

pozytywnych mierników stanu zdrowia:
dotyczących rozwoju fizycznego,
oceny sprawności fizycznej,
ustalenia wskaźnika wydolności,
negatywnych mierników stanu zdrowia:
dotyczących chorób:
ustalenie chorobowości. Opisuje ona liczbę osób chorujących wcześniej i tych, którzy zachorowali w określonym okresie, zazwyczaj w okresie ostatnich 12 miesięcy. Jeśli odnosi się to do dłuższego okresu, to nazywa się ją chorobowością okresową. Jeśli przedstawia informacje o wszystkich chorych, którzy chorowali kiedykolwiek w swoim życiu do czasu badania, to nazywa się ją chorobowością skumulowaną lub zbiorczą.
ustalenie zapadalności,
dotyczących zgonów:
ustalenie umieralności,
ustalenie śmiertelności