Choroby reumatyczne

Choroby reumatyczne – reumatyzm to grupa chorób charakteryzujących się przewlekłymi zmianami zapalnymi w obrębie tkanki łącznej, spowodowanymi najczęściej reakcją autoimmunologiczną. Grupa chorób reumatycznych objawia się często zmianami chorobowymi w stawach i kościach, dając objawy bólowe i w skrajnych przypadkach ograniczenie ruchomości stawów, aż do całkowitego ich usztywnienia. Słowem „reumatyzm” lub też „gościec” najczęściej określa się w mowie potocznej reumatoidalne zapalenie stawów.

Najczęściej stosowanym podziałem chorób reumatycznych jest ten zaproponowany przez American Rheumatism Association. Według tego podziału choroby reumatyczne należą do dziesięciu grup:

Układowe choroby tkanki łącznej
Reumatoidalne zapalenie stawów
Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów
Toczeń rumieniowaty układowy
Twardzina
Zapalenie wielomięśniowe i zapalenie skórno-mięśniowe
Martwicze zapalenia naczyń i inne choroby naczyń:
Guzkowe zapalenie tętnic
Zapalenia naczyń z nadwrażliwości
Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń
Olbrzymiokomórkowe zapalenia tętnic
Zapalenie tętnicy skroniowej
Zespół Takayasu
Choroba Kawasakiego
Choroba Behçeta
Krioglobulinemia
Zespół Sjögrena
Zespoły nakładania
Inne:
Polimialgia reumatyczna
Zapalenie tkanki tłuszczowej
Rumień guzowaty
Nawracające zapalenie chrząstek
Zapalenie powięzi z eozynofilią
Choroba Stilla u dorosłych
Zapalenia stawów z towarzyszącym zapaleniem kręgosłupa (spondyloartropatie)
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
Reaktywne zapalenie stawów
Łuszczycowe zapalenie stawów
Zapalenia stawów towarzyszące przewlekłym zapalnym chorobom jelit
Choroba zwyrodnieniowa stawów
Pierwotna
Wtórna
Zapalenia stawów, zapalenia pochewek ścięgien i kaletek maziowych towarzyszące zakażeniom
Choroby stawów towarzyszące chorobom metabolicznym i dokrewnym
Choroby związane z obecnością kryształów
Zaburzenia biochemiczne
Choroby gruczołów dokrewnych
Choroby z niedoboru odporności
Choroby dziedziczne:
Arthrogryposis multiplex congenita
Zespoły nadmiernej wiotkości
Postępujące kostniejące zapalenie mięśni
Nowotwory
Nowotwory pierwotne stawów
Maziówczak
Mięsak maziówkowy
Nowotwory przerzutowe
Szpiczak mnogi
Białaczki, chłoniaki
Synovitis villonodularis
Osteochondromatosis
Inne
Zaburzenia nerwowo-naczyniowe
Stawy Charcota
Zespoły uciskowe
Obwodowe zespoły uciskowe
Zespół cieśni nadgarstka
Zespół kanału Guyona
Zespół kanału łokciowego
Zespoły korzeniowe
Zespół cieśni kanału rdzeniowego
Odruchowa dystrofia współczulna
Inne
Choroby kości i chrząstek
Osteoporoza
Osteomalacja
Osteoartropatia przerostowa
Uogólniona samoistna hiperostoza szkieletu
Zapalenia kości
Uogólnione (choroba Pageta)
Miejscowe
Martwice niedokrwienne kości
Osteochondritis dissecans
Dysplazja kości i stawów
Złuszczenie głowy nasady kości udowej
Costochondritis
Osteoliza i chondroliza
zapalenie kości i szpiku
Zmiany pozastawowe
Zespół bólowy mięśniowo-powięziowy
Uogólniony (fibromialgia)
Miejscowy
Zmiany w krążkach międzykręgowych
Zapalenia ścięgien
Torbiele
Zapalenia powięzi
Przewlekłe napięcie więzadeł i mięśni
Zaburzenia naczynioruchowe
Różne zespoły bólowe
Różne zaburzenia
Różne zaburzenia z towarzyszącymi objawami stawowymi:
Urazy
Zaburzenia wewnętrzne stawu
Choroby trzustki
Sarkoidoza
Reumatyzm palindromiczny
Okresowa puchlina stawów
Rumień guzowaty
Hemofilie
Inne
Siatkowica histiocytowa wieloogniskowa
Rodzinna gorączka śródziemnomorska
Zespół Goodpasture’a
Przewlekłe aktywne zapalenie wątroby
Polekowe zespoły reumatyczne
Zespół towarzyszący dializom
Zapalenia błony maziowej wywołane przez ciało obce
Trądzik i hidratenitis suppurativa
Zapalenie krostkowe dłoni i podeszew
Zespół Sweeta