Chirurgia plastyczna

Chirurgia plastyczna to dziedzina medycyny zajmująca się rekonstrukcją wad wrodzonych i nabytych ciała, korektą rzeczywistych lub odczuwanych defektów ciała. Jest to dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem oparzeń, oraz chirurgią ręki zarówno wad wrodzonych jak i urazami ręki a szczególnie replantacjami urazowych amputacji. Zalicza się tu także ogromny wachlarz chirurgicznych i niechirurgicznych zabiegów estetycznych. Chirurgia plastyczna jest więc związana ściśle z chirurgią dziecięcą, neurochirurgią, laryngologią, okulistyką, traumatologią, ortopedią oraz równie ważnymi jak fizjologia, patologia, immunologia, rehabilitacja, psychologia, psychiatria.

Chirurg plastyczny – To lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii, który zajmuje się korektą defektów ciała człowieka. U chirurga plastycznego pomocy szukają osoby zmagające się ze zniekształceniami, które powstają w wyniku wad wrodzonych, urazów, oparzeń oraz chorób nowotworowych