Chirurgia onkologiczna

Chirurg onkolog

Chirurgia onkologiczna to dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym nowotworów. Jest specjalnością szczegółową chirurgii. Zakres tej specjalizacji, oprócz samego leczenia operacyjnego, obejmuje ocenę stopnia zaawansowania nowotworu oraz stanu chorego, ustalenie planu leczenia skojarzonego w multidyscyplinarnym zespole zgodnie z uznanymi standardami postępowania, planowanie właściwego typu resekcji, która stwarza największą szansę na wyleczenie, kontrolowanie chorych po leczeniu, a także leczenie paliatywne, rekonstrukcyjne i leczenie nawrotów nowotworu.

W Polsce aby zostać lekarzem specjalistą w dziedzinie chirurgii onkologicznej należy ukończyć studia medyczne na kierunku lekarskim, następnie ukończyć kolejno moduł podstawowy z chirurgii i moduł specjalistyczny z chirurgii onkologicznej

Chirurg onkolog – To lekarz który jest jednym z kluczowych specjalistów, którzy zajmują się pacjentem chorym onkologicznie. To lekarz, który posiada zarówno umiejętności chirurgiczne jak i szeroką wiedzę obejmującą wszystkie aspekty leczenia onkologicznego – profilaktykę, diagnostykę, leczenia oraz rehabilitację.