Anestezjologia

Anestezjolog

Anestezjologia to dziedzina medycyny zajmująca się przygotowaniem pacjenta do operacji, przeprowadzaniem i kontrolą znieczulenia.

Wchodzi w zakres specjalizacji lekarskiej anestezjologia i intensywna terapia, obejmującej poza tym intensywną terapię, szczególnie diagnostykę i leczenie ostrych niewydolności narządowych, diagnostykę i leczenie bólu ostrego oraz przewlekłych zespołów bólowych, a także postępowanie ratownicze w stanach nagłego zagrożenia życia z wykonywaniem czynności resuscytacyjnych.

Anestezjolog – To lekarz posiadający specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii.

Do obowiązków lekarza anestezjologa należą: znieczulanie pacjentów wymagających operacji, leczenie pacjentów oddziału intensywnej terapii, leczenie bólu ostrego i przewlekłego oraz resuscytacja.