Angiologia

Angiolog

Angiologia to nauka o układzie naczyniowym i limfatycznym. Jako dziedzina medycyny jest specjalizacją zajmującą się rozpoznawaniem i leczeniem chorób naczyń tętniczych, żylnych, mikrokrążenia oraz chorób układu chłonnego, a także kwalifikacją do leczenia chirurgicznego pacjentów z takimi chorobami.

Do chorób znajdujących się w zakresie zainteresowań angiologii zaliczają się między innymi miażdżyca, zakrzepica tętnicza i żylna, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, nadciśnienie tętnicze, zapalne choroby naczyń, przewlekła niewydolność żylna, zaburzenia krzepnięcia, choroby układu limfatycznego, choroby mikrokrążenia, choroby nowotworowe układu krążenia, powikłania naczyniowe w cukrzycy, genetycznie uwarunkowane choroby naczyń, zaburzenia gospodarki tłuszczowej, nabyte zawodowe choroby naczyń, zmiany skórne i kostne w chorobach naczyń.

Angiolog – To lekarz specjalista z dziedziny angiologii – działu kardiologii zajmującego się rozpoznaniem i leczeniem chorób dotyczących naczyń krwionośnych i limfatycznych.