Położnictwo

Położnictwo to dziedzina medycyny zajmująca się fizjologicznym okresem ciąży, porodu i połogu. Ściśle związana z ginekologią. W starożytności położnictwo opierało się wyłącznie na intuicji. Współczesne położnictwo oparte jest na podstawach naukowych, które budowano od XVI w. W Polsce wchodzi w zakres specjalizacji lekarskiej położnictwo i ginekologia.

Położna to samodzielny pracownik ochrony zdrowia w zakresie opieki nad kobietą w okresie ciąży i porodu, kobietami, które niedawno rodziły i noworodkami w okresie okołoporodowym i w czasie połogu. Wizyty położnej obejmują: rozpoznanie problemów zdrowotnych, zaplanowanie i realizację świadczeń profilaktycznych, edukację kobiet w ciąży oraz w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowującą do porodu i rodzicielstwa. Specjalizacja znana jako położnictwo.

Zawód położnej jest zawodem samodzielnym. Do kompetencji położnej należą:

rozpoznawanie ciąży,

kierowanie na badanie konieczne do wczesnego rozpoznania ciąży podwyższonego ryzyka,

monitorowanie płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej,

opieka nad kobietą w ciąży fizjologicznej,

prowadzenie fizjologicznego porodu i połogu a w przypadku skomplikowanego porodu kotakt z lekarzem położnikiem

badanie i opieka nad noworodkiem i niemowlęciem do 6 tygodnia życia,

edukacja zdrowotna kobiet (oraz ich rodzin) w zakresie m.in. przygotowania do życia w rodzinie i metod planowania rodziny,

doradztwo dietetyczne w ciąży,

podejmowanie koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym ręczne wydobycie łożyska i przyjmowanie porodu z położenia miednicowego,

profilaktyka chorób kobiecych i patologii położniczych.