Hipertensjolog

Hipertensjologia

Hipertensjologia to dziedzina medycyny zajmująca się diagnostyką i leczeniem nadciśnienia tętniczego. Jako specjalizacja lekarska została wprowadzona w Polsce w 2006 roku przez ministra zdrowia na wniosek Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Jest dostępna dla lekarzy posiadających drugi stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty z chorób wewnętrznych, pediatrii, kardiologii, kardiologii dziecięcej, nefrologii lub nefrologii dziecięcej. Czas trwania specjalizacji…