Diagnosta laboratoryjny

Diagnostyka medyczna

Diagnostyka medyczna to nauka o sposobach rozpoznawania chorób na podstawie ich objawów, badania lekarskiego podmiotowego i przedmiotowego, oraz wyników badań dodatkowych. Diagnozę (rozpoznanie) stawia się na podstawie: badania podmiotowego (wywiad lekarski odnośnie charakteru, czasu trwania i rodzaju dolegliwości) badania przedmiotowego (fizykalna ocena stanu chorego za pomocą oglądania, palpacji (obmacywanie), opukiwania i osłuchiwania z użyciem rąk,…