Objaw Duchenne’a

Objaw Duchenne’a to następstwo objawu Trendelenburga.

W sytuacjach, które powodują wystąpienie objawu Trendelenburga utrzymanie równowagi wymaga kompensacyjnego przemieszczenia segmentów ciała tak, aby rzut środka ciężkości padał na płaszczyznę podparcia. Wyrazem tego jest pochylenie tułowia w stronę podporowej kończyny dolnej, które określa się jako dodatni objaw Duchenne’a.

Obustronne dodatni objaw Trendelenburga i objawu Duchenne’a powoduje chód kaczkowaty.