Objaw Cardarellego

Objaw Cardarellego to patologiczny objaw, będący modyfikacją objawu Olivera świadczący o obecności:

tętniaka łuku aorty
choroby Gravesa-Basedowa
zapalenia śródpiersia (niektóre przypadki z obecnością zrostów)
częstoskurczu napadowego
niektórych guzów śródpiersia
opadnięcia trzewi
zbliżenia tchawicy lub oskrzela lewego do łuku aorty, zachodzącego z innych powodów.

Ze względu na małą specyficzność nie może być on uznany za objaw patognomoniczny dla żadnej z wymienionych chorób.

Jego występowanie stwierdza się w ten sposób, że u chorego trzymającego głowę prosto przesuwa się palcem krtań w lewą stronę – gdy wykonuje ona wówczas ruchy poprzeczne to objaw jest dodatni.