Objaw Blumberga

Objaw Blumberga

Objaw Blumberga to objaw stwierdzany w badaniu przedmiotowym u chorych z ostrym zapaleniem otrzewnej.

Objaw ten charakteryzuje się brakiem lub słabo nasiloną bolesnością podczas delikatnego i powolnego wpuklania powłok brzusznych, z charakterystycznym wywołaniem ostrego, silnego bólu w momencie gwałtownego zwolnienia ucisku.

Proponowany mechanizm patofizjologiczny objawu to rozklejanie się blaszek otrzewnej, bolesne w wyniku zapalenia, oraz nagła zmiana ciśnienia w jamie brzusznej.