Neurochirurgia

Neurochirurg

Neurochirurgia to dziedzina medycyny zajmująca się diagnostyką i leczeniem operacyjnym chorób układu nerwowego. W obszarze zainteresowania neurochirurgii znajdują się: mózgowie, rdzeń kręgowy, nerwy obwodowe oraz układ naczyniowy, zaopatrujący te struktury.

W różnych krajach istnieją różne uwarunkowania prawne co do indywidualnego praktykowania neurochirurgii oraz odmienne programy kształcenia przyszłych neurochirurgów.

Neurochirurg – To lekarz medycyny zajmujący się diagnostyką, oraz leczeniem zaburzeń w obrębie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Neurochirurg zajmuje się leczeniem nowotworów i guzów mózgu, wodogłowiem, chorób naczyniowych mózgu, czy krwotoków wewnątrzczaszkowych.

Neuroanestezjologia (neuroanestezja) stanowi gałąź nauki pokrewną neurochirurgii i anestezjologii, wyodrębioną ze względu na specyfikę prowadzenia znieczulenia w operacjach układu nerwowego.