Medycyna sportowa

Lekarz sportowy

Medycyna sportowa (medycyna aktywności ruchowej) – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy lekarskiej, obejmującą całość procesów dokonujących się w organizmie człowieka pod wpływem aktywności fizycznej lub jej braku.

Jej zadaniem jest sprawowanie opieki medycznej nad człowiekiem aktywnym ruchowo (zdrowym, jak i chorym, we wszystkich okresach życia). Zajmuje się nie tylko zawodnikami sportowymi, ale wszystkimi osobami aktywnymi fizycznie oraz tymi, którzy powinny być aktywne fizycznie.

Obejmuje:
kwalifikację do uprawiania sportu, mającą na celu wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych istotnych dla danej dyscypliny sportowej;
okresowe badania kontrolne osób uprawiających sport, umożliwiające wykrycie ewentualnych zmian zachodzących w organizmie pod wpływem uprawiania określonej dyscypliny sportu;
optymalizowanie metod żywienia i treningu sportowców;
kontrole efektów stosowanych metod treningowych;
walkę z niedozwolonym wspomaganiem zdolności wysiłkowych organizmu czyli dopingiem;
zapobieganie kontuzjom i urazom;
leczenie uszkodzeń ciała powstałych w wyniku uprawiania sportu;
rehabilitację i odnowę biologiczną.

Wykorzystuje osiągnięcia z zakresu chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, pediatrii, chorób wewnętrznych, kardiologii, a także biologii, biochemii, fizjologii wysiłku, antropologii, psychologii, higieny, teorii żywienia i metodyki treningu sportowego.

Lekarz sportowy – To lekarz, który zajmuje się profilaktyką zdrowotną, diagnostyką i leczeniem urazów oraz kontuzji osób aktywnie uprawiających sport