Kardiochirurgia

Kardiochirurg

Kardiochirurgia to dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym serca i naczyń krwionośnych. Wyodrębniła się z chirurgii i w Polsce uzyskała status specjalizacji podstawowej od 2000. Obecnie wyodrębnia się kardiochirurgię dziecięcą (wchodzącą w zakres specjalizacji chirurgia dziecięca), zajmującą się leczeniem wad wrodzonych układu sercowo-naczyniowego w życiu płodowym i w okresie dziecięcym oraz kardiochirurgię dorosłych, skierowaną na leczenie wad wrodzonych i nabytych układu sercowo-naczyniowego i choroby wieńcowej w okresie dorosłości (łączy się z nią transplantologia zajmująca się m.in. przeszczepianiem serca, jednocześnie serca i płuca lub obu płuc

Kardiochirurg – Jest to lekarz specjalizujący się w chirurgii sercowo-naczyniowej, czyli w kardiochirurgii. Kardiolog zajmuje się chorobami i wadami serca (wrodzonymi, jak i nabytymi), oraz układu krążenia.