Geriatria

Geriatra

Geriatria to dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami wieku podeszłego. Historycznie wywodzi się z interny, ale aktualnie obejmuje również inne zagadnienia związane ze schorzeniami wieku podeszłego, czerpiąc z m.in. z medycyny rodzinnej, neurologii czy psychiatrii.

Wraz z procesem starzenia się organizmu w ciele i psychice zachodzą charakterystyczne zmiany. Rozwijają się choroby wieku starczego takie jak choroba Alzheimera, Parkinsona czy nadciśnienie tętnicze. Następują również zmiany w fizjologii, takie jak:
zanik komórek funkcjonalnie czynnych różnych narządów i zastępowanie ich przez tkankę łączną;
przekształcenie budowy i czynności skóry prowadzące do osłabienia jej roli jako bariery ochronnej organizmu;
spadek podstawowej przemiany materii, upośledzenie czynność wątroby, spadek aktywności enzymów;
procentowy wzrost zawartości tłuszczu w organizmie, a spadek zawartości wody;
spadek przepływu nerkowego osocza, zmniejsza się też przepływ krwi przez inne narządy;
obniżenie kwasowości soku żołądkowego;
zmniejszenie perystaltyki jelitowej;
zmniejszenie powierzchni całkowitej błon śluzowych przewodu pokarmowego a co za tym idzie zmniejsza się wchłanianie z jelit;
obniżenie stężenia albumin w osoczu.

Geriatra – To lekarz, zajmujący się leczeniem starszych ludzi. Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób wieku podeszłego.