Enoftalmia

Enoftalmia

Enoftalmia to zapadnięcie się gałki ocznej w oczodole, pojawia się w przypadku zmniejszenia zawartości oczodołu, do czego może dochodzić w wyniku:

odwodnienia,
zaniku tkanki tłuszczowej oczodołu, do czego doprowadza:
starość,
odchudzanie,
głód,
anorexia nervosa.

Patologiczne przyczyny enoftalmii:

złamanie izolowane dna oczodołu
uraz gałki ocznej,
porażenie nerwu współczulnego (unerwiającego mięsień oczodołowy), np. w przebiegu zespołu Hornera,
małoocze,
atrofia poradiacyjna,
przerzuty nowotworowe.