Duszność

Duszność

Duszność to subiektywne odczucie braku powietrza, bardzo często połączone ze wzmożonym wysiłkiem mięśni oddechowych.

Przyczyny duszności:

schorzenia układu oddechowego,
schorzenia układu krążenia,
choroby klatki piersiowej i mięśni,
choroby ośrodkowego układu nerwowego,
zwiększone zapotrzebowanie na tlen,
zmniejszony dowóz tlenu,
psychogenne.

Duszność można podzielić na ostrą i przewlekłą.

Duszność ostra występuje gdy mamy do czynienia z:
obrzękiem płuc,
astmą oskrzelową,
odmą opłucnową,
zatorem tętnicy płucnej,

Duszność przewlekła powodowana jest przez:
astmę oskrzelową,
płyn w jamie opłucnej,
przewlekłą niewydolność serca,
przewlekłą obturacyjną chorobę płuc,
zmiany naciekowe płuc.

Innym podziałem duszności jest podział ze względu na pochodzenie i tak wyróżnia się:

duszność sercowa:
obrzęk płuc,
astma sercowa,
niewydolność serca,
zatorowość płucna,
duszność płucna:
odma opłucna,
płyn w jamie opłucnej,
astma oskrzelowa,
przewlekła obturacyjna choroba płuc,
nacieki płucne,
inne przyczyny:
wstrząs,
niedokrwistość,
napad lękowy,
zatrucie tlenkiem azotu lub tlenkiem węgla.