Diplopia

Diplopia – widzenie zdwojone, podwójne widzenie to zaburzenie widzenia stereoskopowego objawiające się widzeniem podwójnych obrazów przedmiotów, które może być powodowane zaburzeniami działania ośrodkowego układu nerwowego lub porażeniem ośrodków motorycznych oka.

Diplopia bywa objawem działania substancji odurzających, skutkiem ubocznym niektórych leków, jak również różnego rodzaju chorób, jak np. stwardnienie rozsiane, miastenii, czy zapalenia mózgu von Economo.