Dietetyka

Dietetyk

Dietetyka to nauka medyczna o żywieniu człowieka zajmująca się:
zasadami żywienia człowieka zdrowego
zasadami żywienia człowieka chorego
oceny stanu odżywienia
oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia
zapobiegania chorobom zależnym od żywienia
kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania
biochemicznymi podstawami żywienia
prowadzenia edukacji żywieniowej
psychologią żywienia
technologiami gastronomicznymi.
Dietetyka dostarcza informacje niezbędne do opracowania zasad zdrowego odżywiania, które w połączeniu z właściwym stylem życia są najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.

Dietetyka powiązana jest ściśle z: medycyną, farmakologią, chemią lub ściślej bromatologią, biologią i mikrobiologią, psychologią.

Podział dietetyki:
dietetyka kliniczna
dietetyka sportowa

Dietetyk – To wykwalifikowany specjalista ochrony zdrowia, który posiada szeroką wiedzę w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego. Poprzez dobór odpowiedniej diety prowadzi profilaktykę chorób dietozależnych oraz jest odpowiedzialny za leczenie żywieniowe w różnych stanach chorobowych. Zajmuje się również upowszechnianiem wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia. Dietetyk w ogólnym rozumieniu jest interdyscyplinarnym specjalistą medycznym zajmującym się wpływem żywności i żywienia na zdrowie człowieka.