Diagnostyka medyczna

Diagnosta laboratoryjny

Diagnostyka medyczna to nauka o sposobach rozpoznawania chorób na podstawie ich objawów, badania lekarskiego podmiotowego i przedmiotowego, oraz wyników badań dodatkowych.

Diagnozę (rozpoznanie) stawia się na podstawie:
badania podmiotowego (wywiad lekarski odnośnie charakteru, czasu trwania i rodzaju dolegliwości)
badania przedmiotowego (fizykalna ocena stanu chorego za pomocą oglądania, palpacji (obmacywanie), opukiwania i osłuchiwania z użyciem rąk, oraz prostych, nieinwazyjnych narzędzi, np. słuchawki lekarskie, aparat do mierzenia ciśnienia krwi
badań dodatkowych, do których należą:
badania fragmentów tkanek (w tym krwi), wydzielin i wydalin
badania obrazowe
badania endoskopowe

Diagnosta laboratoryjny – To osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku analityka medyczna i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub ukończyła studia wyższe, oraz odbyła kształcenie podyplomowe, potwierdzone egzaminem.