Bradykinezja

Bradykinezja

Bradykinezja to inaczej spowolnienie ruchowe, objawiające się niezdolnością do wykonywania szybkich ruchów oraz opóźnioną inicjacją ruchu. Często towarzyszy chorobom układu nerwowego, np. chorobie Parkinsona (w fazie wczesnej). Bradykinezja może pogłębiać się z czasem i stopniowo przekształcać w akinezję.

W przestrzeni kosmicznej powstaje pod wpływem nieważkości i mikrograwitacji. Przyczynia się do zmian w układzie kostnym i mięśniowym, prowadząc w końcu do hipokinezji.