Bradykardia

Bradykardia to stan, kiedy częstość akcji serca wynosi poniżej 60 razy na minutę. Leczenia wymaga tylko bradykardia objawowa, tzn. powodująca np. omdlenia, utraty przytomności itp. Bradykardia może prowadzić do asystolii.

Wytrenowani atleci lub młode, zdrowe osoby mogą również mieć wolny spoczynkowy rytm serca.

Bradykardia fizjologiczna:

u sportowców
u osób z wagotonią (nadmierna aktywność nerwu błędnego).

Bradykardia patologiczna:

bradykardia zatokowa – zaburzenia powstawania bodźca w układzie bodźcotwórczym
bloki przewodzenia – zaburzenia przewodnictwa
działanie leków
zatrucie blokerami kanału wapniowego

W blokach przewodzenia akcja serca jest zazwyczaj niemiarowa. Bradykardia może towarzyszyć również migotaniu przedsionków. Bradykardia nie jest chorobą, tylko jednym z objawów choroby serca.

Wśród stanów patologicznych powodujących bradykardię można wymienić:

zmiany zwyrodnieniowe w układzie bodźcoprzewodzącym
choroba niedokrwienna serca
niedoczynność tarczycy
przedawkowanie beta-adrenolityków, glikozydów
hiperkaliemia – nadmierne stężenie potasu we krwi.

Bradykardię u pacjentów w ciężkim stanie leczy się podając 0,5 mg atropiny dożylnie (dawkę można powtarzać do dawki całkowitej 3 mg).