Anhydroza

Anhydroza to znacznie zmniejszone lub całkowicie zanikłe wydzielanie potu. Przeciwnym objawem jest hyperhidrosis. Łagodniejsza forma jest określana jako hypohidrosis.

Anhidrosis jest zwykle ograniczona i symptomatyczna, wskazuje na występowanie choroby. Gruczoły potowe posiadają unerwienie sympatyczne. Możliwe przyczyny anhydrozy to:

zmiany skórne,
choroby skóry (poradiacyjne zapalenie skóry, sklerodermia),
uszkodzenia nerwów układu sympatycznego (uszkodzenia rdzenia kręgowego, sympathectomia, blokada zwojów sympatycznych; zespół Hornera),
cukrzyca,
choroby dziedziczne (zespół Fabry’ego, hipohydrotyczna dysplazja ektodermalna, wrodzona obojętność na ból z anhydrozą),
choroby psychiczne (histeria).

Ponieważ wydzielanie potu jest kluczowe w ochładzaniu organizmu, rozległa anhydroza może prowadzić do udaru cieplnego.