Amimia

Amimia

Amimia to zaburzenia lub całkowita utrata mimiki (tzw. „maskowatość twarzy”) wskutek upośledzenia ruchów mięśni mimicznych twarzy, będącego następstwem pozapiramidowego uszkodzenia motoryki.

Występuje w chorobie Parkinsona. Często towarzyszy także akinezji oraz afazji.